Conversió d'unitats d'angles

La calculadora converteix les unitats d'angles.

Conversor

Introdueix 1 valor

grau sexagesimal °
grau sexagesimal ° ' "
radian rad
grau centesimal
(gon, grad)
g

Ens agrada rebre les vostres idees i comentaris.
info@calculat.org
calculat.org

La nostra web fa servir arxius de cookies per a prestar serveis.

Més informació

No us agraden els anuncis? A nosaltres tampoc, però els ingressos dels anuncis ens permeten fer funcionar la nostra web i prestar serveis gratuïts als nostres visitants. Pensa, si us plau, si podries no cancel·lar els anuncis en aquesta web, gràcies.