Conversió d'unitats de velocitat

La calculadora converteix unitats de velocitat mètriques, angloamericanes i d'altres.

Conversor

Introdueix la velocitat i tria la unitat

Arrodonir a decimals

Unitats mètriques

metre per segon
(m/s)
quilòmetre per hora
(km/h)

Altres unitats

milla per hora
(mph)
peus per segon
(fps)
nus (nuc)
(kn, kt)

Ens agrada rebre les vostres idees i comentaris.
info@calculat.org
calculat.org

La nostra web fa servir arxius de cookies per a prestar serveis.

Més informació

No us agraden els anuncis? A nosaltres tampoc, però els ingressos dels anuncis ens permeten fer funcionar la nostra web i prestar serveis gratuïts als nostres visitants. Pensa, si us plau, si podries no cancel·lar els anuncis en aquesta web, gràcies.