Volum i àrea de la piràmide

  • La base de la piràmide és un polígon. Tots els vèrtexs del polígon estan units al vèrtex de la piràmide, un punt situat fora del pla de la base.
  • La calculadora fa el càlcul de la piràmide regular.
  • La piràmide regular és la piràmide la base de la qual té tots els costats igual de llargs.

Fórmules

Piràmide Volum i àrea de la piràmide

Podeu trobar les fórmules de cada formació geomètrica aquí.

  • V – volum
  • A – àrea de superfície
  • Ab – àrea de la base
  • Al – àrea lateral
  • h – altura
  • s – llargada del costat lateral
  • α – angle conformat per la paret i la base

Calculadora

Introdueix el nombre dels costats

n =

Introdueix 2 valors

a =
h =
s =
α =

Arrodonir a decimals

volum V =
àrea A =
àrea de la base Ab =
àrea lateral Al =

La nostra web fa servir arxius de cookies per a prestar serveis.

Més informació

No us agraden els anuncis? A nosaltres tampoc, però els ingressos dels anuncis ens permeten fer funcionar la nostra web i prestar serveis gratuïts als nostres visitants. Pensa, si us plau, si podries no cancel·lar els anuncis en aquesta web, gràcies.