☰ μενού
Calculat.org

Aπλή μέθοδος των τριών

Αριθμομηχανή

Εισάγετε τρεις τιμές

άμεση αναλογία
αντίστροφη αναλογία
Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Αξιολόγηση

4,4/5 (49×)

X