Δυνάμεις και οι ρίζες

Οι αριθμομηχανές εκτελούν τους υπολογισμούς των δυνάμεων στο τετράγωνο, στον κύβο και των νιοστών δυνάμεων και των τετραγωνικών, κυβικών και νιοστών ρίζων. Η ιστοσελίδα μας αναφέρει επίσης τους τύπους και διαγράμματα.

Μαθηματικοί τύποι

Δυνάμεις - Μαθηματικοί τύποι Ρίζες - Μαθηματικοί τύποι

Ευχαρίστως θα λάβουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας.
info@calculat.org
calculat.org

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την παροχή υπηρεσιών.

Άλλες πληροφορίες

Δεν σας αρέσουν οι διαφημίσεις; Ούτε σε μας αλλά τα έσοδα από τις διαφημίσεις επιτρέπουν την κυκλοφορία στους ιστότοπους μας και τις δωρεάν υπηρεσίες για τους επισκέπτες μας. Παρακαλούμε να σκεφτείτε εάν αποκλείσετε τις διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Ευχαριστούμε.