☰ μενού
Calculat.org

Εμβαδόν και περίμετρος ενός εξαγώνου

εξάγωνο

εξάγωνο C c R r 120° 30° A B C D E F a a a a a a O
aπλευρά
Cπεριγεγραμμένος κύκλος
cεγγεγραμμένος κύκλος
Rακτίνα (περιγεγραμμένος κύκλος)
rακτίνα (εγγεγραμμένος κύκλος)
Oκέντρο

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε μια τιμή

πλευρά

a =

περιγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)

R =

εγγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)

r =

εμβαδόν

E =

περίμετρος

P =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

εξάγωνο

εμβαδόν
$$ E = \frac{3 \cdot\sqrt{3}}{2} a^2 $$
περίμετρος
$$ P = 6 \cdot a $$
περιγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)
$$ R = a $$
εγγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)
$$ r = \frac{\sqrt{3}}{2} a $$

Αξιολόγηση

5,0/5 (3×)

X