☰ μενού
Calculat.org

Εμβαδόν και περίμετρος ενός κύκλου

κύκλος

κύκλος d r O C (O, r)
rακτίνα
dδιάμετρος
Oκέντρο

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε μια τιμή

ακτίνα

r =

διάμετρος

d =

εμβαδόν

E =

περίμετρος

P =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

κύκλος

εμβαδόν
$$ E = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4} $$
περίμετρος
$$ P = 2 \cdot \pi r = \pi d $$
διάμετρος
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Αξιολόγηση

4,1/5 (36×)

X