☰ μενού
Calculat.org

Εμβαδόν και περίμετρος ενός παραλληλογράμμου

παραλληλόγραμμο

παραλληλόγραμμο A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bπλευρά
d1,2διαγώνιοι
haύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά a
hbύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά b
α1,2 γωνία

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε τρεις τιμές

πλευρά

a =

πλευρά

b =

ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά a

ha =

ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά b

hb =

διαγώνιος

d1 =

διαγώνιος

d2 =

γωνία

α1 =

γωνία

α2 =

εμβαδόν

E =

περίμετρος

P =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

παραλληλόγραμμο

εμβαδόν
$$ E = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
περίμετρος
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
ύψος
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
γωνία
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
διαγώνιος
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Αξιολόγηση

5,0/5 (1×)

X