☰ μενού
Calculat.org

Εμβαδόν και περίμετρος ενός πενταγώνου

πεντάγωνο

πεντάγωνο C c R r 108° 36° A B C D E a a a a a O
aπλευρά
Cπεριγεγραμμένος κύκλος
cεγγεγραμμένος κύκλος
Rακτίνα (περιγεγραμμένος κύκλος)
rακτίνα (εγγεγραμμένος κύκλος)
Oκέντρο

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε μια τιμή

πλευρά

a =

περιγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)

R =

εγγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)

r =

εμβαδόν

E =

περίμετρος

P =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

πεντάγωνο

εμβαδόν
$$ E = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{4} a^2 $$
περίμετρος
$$ P = 5 \cdot a $$
περιγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)
$$ R = \frac{\sqrt{50 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$
εγγεγραμμένος κύκλος (ακτίνα)
$$ r = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$

Αξιολόγηση

3,7/5 (6×)

X