☰ μενού
Calculat.org

Πυθαγόρειο θεώρημα

Πυθαγόρειο θεώρημα

Πυθαγόρειο θεώρημα A B C a b c a a a E1 = a 2 b b b E2 = b 2 c c c E3 = c 2 E1 + E2 = E3
a, bκάθετος
cυποτείνουσα
Eεμβαδόν

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε δυο τιμές

κάθετος

a =

κάθετος

b =

υποτείνουσα

c =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

Πυθαγόρειο θεώρημα
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
κάθετος
$$ a = \sqrt{c^2 - b^2} $$
κάθετος
$$ b = \sqrt{c^2 - a^2} $$
υποτείνουσα
$$ c = \sqrt{a^2 + b^2} $$

Αξιολόγηση

4,8/5 (11×)

X