Εμβαδόν και περίμετρος ενός τριγώνου

 • Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180 μοίρες.
 • Το ύψος ενός τριγώνου είναι η κάθετη απόσταση από ένα σημείο στην απέναντι πλευρά.
 • Το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου είναι το σημείο τομής των μεσοκαθέτων πλευρών του τριγώνου.
 • Η μεσοκάθετη πλευρά του τριγώνου είναι μια ευθεία που διέρχεται από το μέσο της πλευράς.
 • Το κέντρο του εγγεγραμμένου κύκλου είναι το σημείο τομής των διχοτόμων γωνιών.
 • Η διχοτόμος γωνία του τριγώνου χωρίζει μια γωνία σε δύο ίσα μέρη.
 • Η διάμεσος του τριγώνου ενώνει μία κορυφή του τριγώνου με το μέσο της απέναντι πλευράς.
 • Οι διάμεσοι τέμνονται στο βαρύκεντρο του τριγώνου το οποίο χωρίζει κάθε διάμεσο σε δύο τμήματα με αναλογία 2:1.

Μαθηματικοί τύποι

Τρίγωνο Εμβαδόν και περίμετρος ενός τριγώνου
 • P – περίμετρος
 • S – εμβαδόν
 • a,b,c – πλευρές
 • ha – ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά a

Αριθμομηχανή

Εισάγετε τρεις τιμές

a =
b =
c =
α =
β =
γ =

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικά ψηφία

εμβαδόν S =
περίμετρος P =

Διαδικασία υπολογισμού

latex

Σχετικές αναφορές

Ευχαρίστως θα λάβουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας.
info@calculat.org
calculat.org

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την παροχή υπηρεσιών.

Άλλες πληροφορίες

Δεν σας αρέσουν οι διαφημίσεις; Ούτε σε μας αλλά τα έσοδα από τις διαφημίσεις επιτρέπουν την κυκλοφορία στους ιστότοπους μας και τις δωρεάν υπηρεσίες για τους επισκέπτες μας. Παρακαλούμε να σκεφτείτε εάν αποκλείσετε τις διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Ευχαριστούμε.