☰ μενού
Calculat.org

Κατανάλωση καυσίμου

Αριθμομηχανή

Εισαγάγετε την απόσταση

 χλμ
 + ταξίδι επιστροφής

Εισάγετε τη μέση κατανάλωση του αυτοκινήτου

Εισάγετε την τιμή της βενζίνης ή του πετρελαίου

 €/ℓ

Κατανάλωση καυσίμου

Κατανάλωση
(ℓ)
Τιμή
()
x χλμ
1 χλμ

Αξιολόγηση

3,2/5 (550×)

X