☰ μενού
Calculat.org

Σύστημα γραμμικών εξισώσεων

Αριθμομηχανή

Εισαγάγετε τις τιμές

 x +   y +   = 
 x +   y +   = 
+

Παράδειγμα:

 x +   y +   = 
$$ x - 5,3 = \frac{3}{7} $$
Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Αξιολόγηση

5,0/5 (2×)

X