☰ μενού
Calculat.org

Μετατροπές μονάδων ενέργειας

Αριθμομηχανή

Εισάγετε την τιμή ενέργειας και επιλέξτε τις μονάδες

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

τζάουλ (J)

κιλοτζάουλ (kJ)

μεγατζάουλ (MJ)

γιγατζάουλ (GJ)

θερμίδα (cal)

κιλοθερμίδα (kcal)

κιλοβατώρα (kWh)

μεγαβατώρα (MWh)

Αξιολόγηση

5,0/5 (1×)

X