☰ μενού
Calculat.org

Μετατροπές μονάδων ισχύος

Αριθμομηχανή

Εισάγετε την τιμή ισχύος και επιλέξτε τις μονάδες

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

βάτ (W)

κιλοβάτ (kW)

μεγαβάτ (MW)

ίππος (HP)

Αξιολόγηση

5,0/5 (1×)

X