☰ μενού
Calculat.org

Μετατροπές μονάδων πίεσης

Αριθμομηχανή

Εισάγετε την πίεση και επιλέξτε τις μονάδες

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

πασκάλ (Pa)

εκατοπασκάλ (hPa)

κιλοπασκάλ (kPa)

μεγαπασκάλ (MPa)

μπαρ (bar)

ατμόσφαιρα (atm)

χιλιοστόμετρο στήλης υδραργύρου (mm Hg)

Αξιολόγηση

5,0/5 (2×)

X