☰ μενού
Calculat.org

Όγκος και εμβαδόν επιφάνειας ενός κύβου

κύβος

κύβος a a a D ds
aακμή
Dδιαγώνιος
dsδιαγώνιος εδρών

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε μια τιμή

ακμή

a =

διαγώνιος

D =

διαγώνιος εδρών

ds =

όγκος

V =

εμβαδόν επιφάνειας

E =

εμβαδόν βάσης

Eb =

εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας

Ep =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

κύβος

όγκος
$$ V = a \cdot a \cdot a = a^3 $$
εμβαδόν επιφάνειας
$$ E = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot a^2 $$
εμβαδόν βάσης
$$ E_b = a^2 $$
εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας
$$ E_{p} = 4 \cdot a^2 $$
διαγώνιος
$$ D = a\sqrt{3} $$
διαγώνιος εδρών
$$ d_s = a\sqrt{2} $$

Αξιολόγηση

4,0/5 (5×)

X