☰ μενού
Calculat.org

Όγκος και εμβαδόν επιφάνειας ενός κυλίνδρου

κύλινδρος

κύλινδρος r d h O O' P
rακτίνα
dδιάμετρος
Pπερίμετρος
hύψος
O, O'κέντρο

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε δυο τιμές

ύψος

h =

ακτίνα

r =

διάμετρος

d =

περίμετρος

P =

όγκος

V =

εμβαδόν επιφάνειας

E =

εμβαδόν βάσης

Eb =

εμβαδόν κυρτής επιφάνειας

Ek =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

κύλινδρος

όγκος
$$ V = \pi r^2 h $$
εμβαδόν επιφάνειας
$$ \begin{aligned} E &= 2 \cdot E_b + E_{k} \\ \\ E &= 2 \cdot \pi r(r + h) \end{aligned} $$
εμβαδόν βάσης
$$ E_b = \pi r^2 $$
εμβαδόν κυρτής επιφάνειας
$$ E_{k} = 2 \cdot \pi r h $$
περίμετρος
$$ P = 2 \cdot \pi r $$
διάμετρος
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Αξιολόγηση

4,0/5 (32×)

X