Όγκος και εμβαδόν επιφάνειας ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

  • Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο είναι ένα γεωμετρικό στερεό το οποίο έχει για έδρες έξι ορθογώνια, ή τέσσερα ορθογώνια και δύο τετράγωνα.
  • Oι απέναντι έδρες είναι ίσες και παράλληλες.
  • Οι εσωτερικές διαγώνιοι του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου είναι ίσες.

Μαθηματικοί τύποι

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο Όγκος και εμβαδόν επιφάνειας ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου
  • V – όγκος
  • S – εμβαδόν επιφάνειας
  • a,b,c – πλευρές
  • d – εσωτερική διαγώνιος

Αριθμομηχανή

Εισάγετε τρεις τιμές

a =
b =
c =
d =

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικά ψηφία

όγκος V =
εμβαδόν επιφάνειας S =

Διαδικασία υπολογισμού

latex

Σχετικές αναφορές

Ευχαρίστως θα λάβουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας.
info@calculat.org
calculat.org

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την παροχή υπηρεσιών.

Άλλες πληροφορίες

Δεν σας αρέσουν οι διαφημίσεις; Ούτε σε μας αλλά τα έσοδα από τις διαφημίσεις επιτρέπουν την κυκλοφορία στους ιστότοπους μας και τις δωρεάν υπηρεσίες για τους επισκέπτες μας. Παρακαλούμε να σκεφτείτε εάν αποκλείσετε τις διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Ευχαριστούμε.