☰ μενού
Calculat.org

Όγκος και εμβαδόν επιφάνειας ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο

ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο a b c D dab dac dbc
a, b, cακμή
Dδιαγώνιος
dab, ac, bcδιαγώνιος εδρών

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε τρεις τιμές

ακμή

a =

ακμή

b =

ακμή

c =

διαγώνιος

D =

διαγώνιος εδρών

dab =

διαγώνιος εδρών

dac =

διαγώνιος εδρών

dbc =

όγκος

V =

εμβαδόν επιφάνειας

E =

εμβαδόν βάσης

Eb =

εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας

Ep =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο

όγκος
$$ V = a \cdot b \cdot c $$
εμβαδόν επιφάνειας
$$ E = 2 \cdot (ab + ac + bc) $$
εμβαδόν βάσης
$$ E_b = a \cdot b $$
εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας
$$ E_{p} = 2 \cdot c \cdot (a + b) $$
διαγώνιος
$$ D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} $$
διαγώνιος εδρών
$$ \begin{aligned} &d_{ab} = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \\ &d_{ac} = \sqrt{a^2 + c^2} \\ \\ &d_{bc} = \sqrt{b^2 + c^2} \end{aligned} $$

Αξιολόγηση

4,8/5 (5×)

X