☰ μενού
Calculat.org

Όγκος και εμβαδόν επιφάνειας ενός πρίσματος

πρίσμα

πρίσμα h a a a
aακμή
hύψος

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε τον αριθμό των πλευρών

αριθμός των πλευρών

ν =

Εισάγετε δυο τιμές

ακμή

a =

ύψος

h =

όγκος

V =

εμβαδόν επιφάνειας

E =

εμβαδόν βάσης

Eb =

εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας

Ep =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

πρίσμα

ναριθμός των πλευρών
όγκος
$$ V = E_b \cdot h $$
εμβαδόν επιφάνειας
$$ E = 2 \cdot E_b + E_{p} $$
εμβαδόν βάσης
$$ \begin{aligned} &E_b = \frac{1}{4} \nu a^2 \cot\frac{180^\circ}{\nu} \\ \\ & \nu = 3 \ \Rightarrow \ E_b = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & \nu = 4 \ \Rightarrow \ E_b = a^2 \end{aligned} $$
εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας
$$ E_{p} = \nu a h $$

Αξιολόγηση

3,0/5 (2×)

X