Όγκος και εμβαδόν επιφάνειας μιας πυραμίδας

  • Η βάση της πυραμίδας είναι ένα πολύγωνο. Όλες οι κορυφές αυτού του πολυγώνου συνδέονται με την κορυφή της πυραμίδας – το σημείο που βρίσκεται έξω από το επίπεδο της βάσης.
  • Η αριθμομηχανή υπολογίζει τον όγκο και το εμβαδόν επιφάνειας της κανονικής πυραμίδας.
  • Η κανονική πυραμίδα είναι τέτοια που η βάση της έχει όλες τις πλευρές ίσου μήκους.

Μαθηματικοί τύποι

Πυραμίδα Όγκος και εμβαδόν επιφάνειας μιας πυραμίδας

Τους μαθηματικούς τύπους για όλα τα γεωμετρικά σχήματα θα βρείτε εδω.

  • V – όγκος
  • S – εμβαδόν επιφάνειας
  • SB – εμβαδόν βάσης
  • SK – εμβαδόν καμπύλης
  • h – ύψος
  • s – μήκος της παράπλευρης ακμής
  • α – γωνία που σχηματίζεται από την έδρα και τη βάση

Αριθμομηχανή

Εισάγετε τον αριθμό των πλευρών

n =

Εισάγετε δυο τιμές

a =
h =
s =
α =

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικά ψηφία

όγκος V =
εμβαδόν επιφάνειας S =
εμβαδόν βάσης SB =
εμβαδόν καμπύλης SK =

Σχετικές αναφορές

Ευχαρίστως θα λάβουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας.
info@calculat.org
calculat.org

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την παροχή υπηρεσιών.

Άλλες πληροφορίες

Δεν σας αρέσουν οι διαφημίσεις; Ούτε σε μας αλλά τα έσοδα από τις διαφημίσεις επιτρέπουν την κυκλοφορία στους ιστότοπους μας και τις δωρεάν υπηρεσίες για τους επισκέπτες μας. Παρακαλούμε να σκεφτείτε εάν αποκλείσετε τις διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Ευχαριστούμε.