☰ μενού
Calculat.org

Όγκος και εμβαδόν επιφανείας μιας σφαίρας

σφαίρα

σφαίρα d r O P
rακτίνα
dδιάμετρος
Pπερίμετρος
Oκέντρο

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε μονάδες

Εισάγετε μια τιμή

ακτίνα

r =

διάμετρος

d =

περίμετρος

P =

όγκος

V =

εμβαδόν επιφάνειας

E =

Σφάλμα

Στρογγυλοποίηση: δεκαδικό ψηφίο

Διαδικασία υπολογισμού

Μαθηματικοί τύποι

σφαίρα

όγκος
$$ V = \frac{4}{3} \pi r^3 $$
εμβαδόν επιφάνειας
$$ E = 4 \cdot \pi r^2 $$
περίμετρος
$$ P = 2 \cdot \pi r $$
διάμετρος
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Αξιολόγηση

4,5/5 (14×)

X