☰ мәзір
Calculat.org

Параллелограмманың ауданы және периметрі

параллелограмм

параллелограмм A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bқабырға
d1,2диагональдар
haбиіктік
hbбиіктік
α1,2 бұрыш

Калькулятор

Бірлік

3-мәнді енгізіңіз

қабырға

a =

қабырға

b =

биіктік

ha =

биіктік

hb =

диагональ

d1 =

диагональ

d2 =

бұрыш

α1 =

бұрыш

α2 =

аудан

S =

периметр

P =

Қате

ондық санға дейін дөңгелектеу

Есептеу жолы

Формулалар

параллелограмм

аудан
$$ S = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
периметр
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
биіктік
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
бұрыш
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
диагональ
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Бағалау

4,1/5 (27×)