☰ мәзір
Calculat.org

Пифагор теоремасы

Пифагор теоремасы

Пифагор теоремасы A B C a b c a a a S1 = a 2 b b b S2 = b 2 c c c S3 = c 2 S1 + S2 = S3
a, bкатеттер
cгипотенуза
Sаудан

Калькулятор

Бірлік

2-мәнді енгізіңіз

катет

a =

катет

b =

гипотенуза

c =

Қате

ондық санға дейін дөңгелектеу

Есептеу жолы

Формулалар

Пифагор теоремасы
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
катет
$$ a = \sqrt{c^2 - b^2} $$
катет
$$ b = \sqrt{c^2 - a^2} $$
гипотенуза
$$ c = \sqrt{a^2 + b^2} $$

Бағалау

5,0/5 (1×)