☰ мәзір
Calculat.org

Трапецияның ауданы және периметрі

трапеция

трапеция A B C D a b c d d1 d2 h δ γ β α
a, b, c, dқабырға
d1,2диагональдар
hбиіктік
α, β, γ, δбұрыш

Калькулятор

Бірлік

4-мәнді енгізіңіз

қабырға

a =

қабырға

b =

қабырға

c =

қабырға

d =

биіктік

h =

бұрыш

α =

бұрыш

β =

бұрыш

γ =

бұрыш

δ =

аудан

S =

периметр

P =

Қате

ондық санға дейін дөңгелектеу

Есептеу жолы

Формулалар

трапеция

аудан
$$ S = \frac{(a + c) \cdot h}{2} $$
периметр
$$ P = a + b + c + d $$
диагональ
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
бұрыш
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
биіктік
$$ h = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Бағалау

4,3/5 (27×)