☰ мәзір
Calculat.org

Тікбұрышты үшбұрыштың ауданы және периметрі

тікбұрышты үшбұрыш

тікбұрышты үшбұрыш A B C a b c hc cb ca α β
a, bкатеттер
cгипотенуза
hcбиіктік
α, βбұрыш

Калькулятор

Бірлік

2-мәнді енгізіңіз

катет

a =

катет

b =

гипотенуза

c =

бұрыш

α =

бұрыш

β =

биіктік

hc =

аудан

S =

периметр

P =

Қате

ондық санға дейін дөңгелектеу

Есептеу жолы

Формулалар

тікбұрышты үшбұрыш

аудан
$$ S = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
периметр
$$ P = a + b + c $$
Пифагор теоремасы
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
биіктік
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
бұрыш
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
тригонометриялық функциялар
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Бағалау

4,4/5 (60×)