☰ мәзір
Calculat.org

Төртбұрыштың ауданы және периметрі

тіктөртбұрыш

тіктөртбұрыш d d K R α β α 2 β 2 O A B C D a a b b
a, bқабырға
dдиагональ
α, βдиагональдардан тұратын бұрыштар
Kсырттай сызылған шеңбер
Rсырттай сызылған шеңбердің радиусы
Oцентр

Калькулятор

Бірлік

2-мәнді енгізіңіз

қабырға

a =

қабырға

b =

диагональ

d =

сырттай сызылған шеңбер (радиус)

R =

бұрыш

α =

бұрыш

β =

аудан

S =

периметр

P =

Қате

ондық санға дейін дөңгелектеу

Есептеу жолы

Формулалар

тіктөртбұрыш

аудан
$$ S = a \cdot b $$
периметр
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
диагональ
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
сырттай сызылған шеңбер (радиус)
$$ R = \frac{d}{2} $$
бұрыш
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Бағалау

4,4/5 (127×)