Areal og omkrets av en rettvinklet trekant

  • En rettvinklet trekant har to bein med rette vinkler som står ovenfor hverandre, og en hypotenus – den lengste siden.
  • Summen av vinklene i en trekant er 180°, ved at α + β = 90°.
  • Lengden av trekanters sider kan regnes ut ved å bruke pythagorasetningen og vinklene i en trigonometrisk funksjon.

Formler

Rettvinklet trekant Areal og omkrets av en rettvinklet trekant
  • O – omkrets
  • A – areal
  • a,b – katet
  • c – hypotenus

Kalkulator

Legg til 2 verdier

a =
b =
c =
α =
β =

Rund av til desimaler

areal A =
omkrets O =

Utregningsmetode

latex

Relaterte lenker

Vi tar gjerne imot dine forslag og kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Nettsiden vår bruker cookies for å tilby tjenester.

Mer informasjon

Hater du reklamer? Vi gjør også det, men inntekter fra reklamer lar oss drive nettsiden vår og tilby tjenestene våre gratis. Vær så snill og revurder å blokkere reklamer på denne nettsiden. Takk.