Konversjon av lengdeenheter

Kalkulatoren konverterer metriske og anglo-amerikanske lengdeenheter.

Enhetskonverter

Legg til lengden og velg enheter

Rund av til desimaler

Metriske enheter

picometer
(pm)
nanometer
(nm)
mikrometer
(μm)
millimeter
(mm)
centimeter
(cm)
desimeter
(dm)
meter
(m)
kilometer
(km)

Anglo-amerikanske enheter

tomme
(in)
fot
(ft)
yard
(yd)
mile
(mi)
league
(lea)

Vi tar gjerne imot dine forslag og kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Nettsiden vår bruker cookies for å tilby tjenester.

Mer informasjon

Hater du reklamer? Vi gjør også det, men inntekter fra reklamer lar oss drive nettsiden vår og tilby tjenestene våre gratis. Vær så snill og revurder å blokkere reklamer på denne nettsiden. Takk.