Area och omkrets av en kvadrat

  • Sidor i en kvadrat har samma längd, angränsande har en rät vinkel.
  • Diagonaler har samma längd, de kluvna varandra och de är vinkelräta mot varandra.

Formler

Kvadrat Area och omkrets av en kvadrat
  • O – omkrets
  • A – area
  • a – sidor
  • d – diagonaler

Kalkylator

Ange 1 värde

a =
d =

Avrunda till decimaler

area A =
omkrets O =

Beräkningsproceduren

latex

Relaterade länkar

Vi kommer vara glad att få dina förslag och kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Vår hemsida använder cookies för att tillhandahålla tjänster.

Mer information

Hatar du annonser? Vi gör, men inkomster från annonser tillåter drift av vår webbplats och erbjuda tjänster till våra kunder gratis. Vänligen, överväga uppsägning av blockera annonser på denna webbplats. Tack.