Pythagoras sats

c2 = a2 + b2 – således: Kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna.

Formler

Rätvinklig triangel Pythagoras sats
  • c – hypotenusa
  • a,b – katet

Kalkylator

Ange 2 värden

a =
b =
c =

Avrunda till decimaler.

Beräkningsproceduren

latex

Relaterade länkar

Vi kommer vara glad att få dina förslag och kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Vår hemsida använder cookies för att tillhandahålla tjänster.

Mer information

Hatar du annonser? Vi gör, men inkomster från annonser tillåter drift av vår webbplats och erbjuda tjänster till våra kunder gratis. Vänligen, överväga uppsägning av blockera annonser på denna webbplats. Tack.