Area och omkrets av rätvinklig triangel

  • En rätvinklig triangel är gjord av två ben i en rät vinkel, vinkelräta mot varandra, ochav en hypotenusan – den längsta sidan.
  • Summan av vinklar i en triangel är 180°, applicerar det att: α + β = 90°.
  • Längder på trianglar sidor kan fastställas via Pythagoras sats och vinkel storlekar viatrigonometriska funktioner.

Formler

Rätvinklig triangel Area och omkrets av rätvinklig triangel
  • O – omkrets
  • A – area
  • a,b – katet
  • c – hypotenusa

Kalkylator

Ange 2 värden

a =
b =
c =
α =
β =

Avrunda till decimaler

area A =
omkrets O =

Beräkningsproceduren

latex

Relaterade länkar

Vi kommer vara glad att få dina förslag och kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Vår hemsida använder cookies för att tillhandahålla tjänster.

Mer information

Hatar du annonser? Vi gör, men inkomster från annonser tillåter drift av vår webbplats och erbjuda tjänster till våra kunder gratis. Vänligen, överväga uppsägning av blockera annonser på denna webbplats. Tack.