Area och omkrets av en triangel

 • Summan av vinklar i en triangel är 180°.
 • En höjd är vinkelräta avstånd från en punkt till en motsatt sida.
 • Ett centrum för en omskriven cirkel ligger i en skärningspunkten för sides´axes.
 • Axeln av en sida är en vinkelrät linje ledde genom ett centrum för en sida.
 • Ett centrum för en inskriven cirkel ligger i en skärningspunkten för angles´axes.
 • Axeln av en vinkel dividerar vinkeln till 2 lika halvor.
 • En median är en kontakt av punkt med ett centrum för motsatt sida.
 • Medianer skär i centroiden som delar deras längd i förhållande 2:1.

Formler

Triangel Area och omkrets av en triangel
 • O – omkrets
 • A – area
 • a,b,c – sidor
 • ha – höjd till sida a

Kalkylator

Ange 3 värden

a =
b =
c =
α =
β =
γ =

Avrunda till decimaler

area A =
omkrets O =

Beräkningsproceduren

latex

Relaterade länkar

Vi kommer vara glad att få dina förslag och kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Vår hemsida använder cookies för att tillhandahålla tjänster.

Mer information

Hatar du annonser? Vi gör, men inkomster från annonser tillåter drift av vår webbplats och erbjuda tjänster till våra kunder gratis. Vänligen, överväga uppsägning av blockera annonser på denna webbplats. Tack.