Aritmetiskt medelvärde

En aritmetiska medelvärdet är summan av alla värden dividerat med dess antal.

Formel

Aritmetiskt medelvärde

Kalkylator

Ange värden för en beräkning av ett medelvärde

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

Avrunda till decimaler

Medelvärde:

Relaterade länkar

Vi kommer vara glad att få dina förslag och kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Vår hemsida använder cookies för att tillhandahålla tjänster.

Mer information

Hatar du annonser? Vi gör, men inkomster från annonser tillåter drift av vår webbplats och erbjuda tjänster till våra kunder gratis. Vänligen, överväga uppsägning av blockera annonser på denna webbplats. Tack.