Viktat aritmetiskt medelvärde

Ett viktat medelvärde används i ett fall som varje värde har olika betydelse – vikt p som måste tilldelas till varje värde.

Formel

Viktat aritmetiskt medelvärde
  • x – värde
  • p – vikt

Kalkylator

Ange värden för en beräkning av ett medelvärde

ivärde xivikt pi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Avrunda till decimaler

Medelvärde:

Relaterade länkar

Vi kommer vara glad att få dina förslag och kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Vår hemsida använder cookies för att tillhandahålla tjänster.

Mer information

Hatar du annonser? Vi gör, men inkomster från annonser tillåter drift av vår webbplats och erbjuda tjänster till våra kunder gratis. Vänligen, överväga uppsägning av blockera annonser på denna webbplats. Tack.