Omvandla enheter för hastighet

Räknaren konverterar metriska, anglo-amerikanska och andra enheter.

Kalkylator

Ange hastigheten och plocka enheter

Avrunda till decimaler

Metriska enheter

meter per sekund
(m/s)
kilometer per timme
(km/h)

Andra enheter

mil per timme
(mph)
fot per sekund
(fps)
knop
(kn)

Vi kommer vara glad att få dina förslag och kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Vår hemsida använder cookies för att tillhandahålla tjänster.

Mer information

Hatar du annonser? Vi gör, men inkomster från annonser tillåter drift av vår webbplats och erbjuda tjänster till våra kunder gratis. Vänligen, överväga uppsägning av blockera annonser på denna webbplats. Tack.