Ploščina in obseg trikotnika

 • Vsota kotov v trikotniku je 180°.
 • Višina je pravokotna razdalja med ogliščem in nasprotno stranico.
 • Središče očrtane krožnice se nahaja v presečišču simetral stranic.
 • Simetrala stranice je pravokotnica, ki gre skozi središče stranice.
 • Središče včrtane krožnice se nahaja v presečišču simetral kotov.
 • Simetrala kota ga loči na dve enaki polovici.
 • Težiščnica je daljica, ki povezuje oglišče z razpoloviščem nasprotne ležeče stranice.
 • Težiščnice se sekajo v težišču, ki deli njihovo dolžino v razmerju 2:1.

Obrazci

Trikotnik Ploščina in obseg trikotnika
 • p – ploščina
 • o – obseg
 • a,b,c – stranice
 • va – višina na stranico a

Kalkulator

Vnesite 3 vrednosti

a =
b =
c =
α =
β =
γ =

Zaokrožiti na decimalni mesti

Ploščina p =
Obseg o =

Postopek izračuna

latex

Povezani sklici

Veseli bomo Vaših pobud in pripomb.
info@calculat.org
calculat.org

Za zagotavljanje storitev naša spletna stran uporablja piškotke.

Ostale informacije

Vas motijo reklame? Nas tudi, vendar nam prihodki od reklame omogočajo delovanje naših spletnih strani in brezplačno nudenje storitev našim obiskovalcem. Premislite, prosim, ali ne bi morda ukinili blokiranja reklam na tej spletni strani. Najlepša hvala!