Prostornina in površina piramide

  • Osnovna ploskev piramide je večkotnik. Vsa oglišča tega večkotnika so povezana s vrhom piramide – točko, ki se nahaja zunaj ravni osnovne ploskve.
  • Kalkulator izvaja izračun pravilne piramide.
  • Pravilna piramida je tista, katere osnovna ploskev je enakostranična.

Obrazci

Piramida Prostornina in površina piramide

Obrazci za posamezne geometrijske like boste našli tukaj.

  • V – prostornina
  • P – površina
  • O – ploščina osnovne ploskve
  • pl – ploščina plašča
  • v – višina
  • s – dolžina stranskega roba
  • α – kot med stransko in osnovno ploskvijo

Kalkulator

Zadejte počet stran

n =

Vnesite 2 vrednosti

a =
v =
s =
α =

Zaokrožiti na decimalni mesti

prostornina piramide V =
površina piramide P =
ploščina osnovne ploskve O =
ploščina plašča pl =

Za zagotavljanje storitev naša spletna stran uporablja piškotke.

Ostale informacije

Vas motijo reklame? Nas tudi, vendar nam prihodki od reklame omogočajo delovanje naših spletnih strani in brezplačno nudenje storitev našim obiskovalcem. Premislite, prosim, ali ne bi morda ukinili blokiranja reklam na tej spletni strani. Najlepša hvala!