Prostornina in površina prizme

 • Prizmo sestavljata dve vzporedni osnovni ploskvi a plašč.
 • Kalkulator izvaja izračune pokončne pravilne prizme.
 • Pokončna prizma ima stranske ploskve pravokotne na osnovni ploskvi
 • Pravilna prizma je tista, katere osnovna ploskev je enakostranična.

Obrazci

Prizma Prostornina in ploščina prizme
 • V – prostornina
 • P – površina
 • O – ploščina osnovne ploskve
 • pl – ploščina plašča
 • v – višina
 • a – stranice
 • n – število stranic

Kalkulator

Vnesite 3 vrednosti

n =
a =
v =

Zaokrožiti na decimalni mesti

prostornina prizme V =
površina prizme P =
ploščina osnovne ploskve O =
ploščina plašča pl =

Za zagotavljanje storitev naša spletna stran uporablja piškotke.

Ostale informacije

Vas motijo reklame? Nas tudi, vendar nam prihodki od reklame omogočajo delovanje naših spletnih strani in brezplačno nudenje storitev našim obiskovalcem. Premislite, prosim, ali ne bi morda ukinili blokiranja reklam na tej spletni strani. Najlepša hvala!