☰ меню
Calculat.org

Площа і периметр прямокутного трикутника

прямокутний трикутник

прямокутний трикутник A B C a b c hc cb ca α β
a, bкатети, що утворюють прямий кут
cгіпотенуза
hcвисота на сторону c
α, βкут

Калькулятор

Виберіть одиниці вимірювання

Введіть 2 величини

катет

a =

катет

b =

гіпотенуза

c =

кут

α =

кут

β =

висота на сторону c

hc =

площа

S =

периметр

P =

Помилка

Округлити до знакa після коми

Порядок розрахунку

Формули

прямокутний трикутник

площа
$$ S = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
периметр
$$ P = a + b + c $$
теорема Піфагора
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
висота на сторону c
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
кут
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
тригонометричні функції
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Оцінка

5,0/5 (27×)