☰ меню
Calculat.org

Система рівнянь

Калькулятор

Введіть змінні

 x +   y +   = 
 x +   y +   = 
+

Приклад:

 x +   y +   = 
$$ x - 5,3 = \frac{3}{7} $$
Округлити до знакa після коми

Оцінка

3,3/5 (42×)