Chuyển đổi đơn vị đo thể tích

Bảng tính chuyển đổi đơn vị đo thể tích mét, đơn vị Anh và Mỹ. Đơn vị của Anh và Mỹ mặc dù có cùng tên gọi nhưng có thể tích khác nhau. Ngoài ra tại Mỹ còn dùng hệ thống đơn vị đo chất lỏng riêng và đơn vị đo chất rắn riêng (vị dụ ngũ cốc).

Bảng tính

Hãy đưa ra thể tích và chọn đơn vị

Làm tròn số thập phân

Đơn vị mét

milimét khối
(mm3)
xentimét khối
(cm3)
đêximét khối
(dm3)
mét khối
(m3)
mililít
(ml)
xentilít
(cl)
đêxilít
(dl)
lít
(l)
hectôlít
(hl)

Đơn vị của Anh (»Imperial«)

gill
(gi)
pint
(pt)
quart
(qt)
gallon
(gal)
barrel
(bl)

Đơn vị của Mỹ (chất lỏng – »U.S. wet«)

gill
(gi)
pint
(pt)
quart
(qt)
gallon
(gal)
barrel
(bl)

Đơn vị của Mỹ (chất rắn – »U.S. dry«)

pint
(pt)
quart
(qt)
gallon
(gal)
peck
(pk)
bushel
(bsh)
quarter
(qr)

Chúng tôi hân hạnh đón nhận đề xuất và góp ý của bạn.
info@calculat.org
calculat.org

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ.

Thông tin chi tiết

Bạn không thích quảng cáo? Chúng tôi cũng không thích, nhưng doanh thu từ quảng cáo giúp vận hành các trang web của chúng ta và cung cấp dịch vụ miễn phí cho người truy cập. Bạn hãy cân nhắc gỡ bỏ việc chặn quảng cáo trên trang web này. Xin cảm ơn.