Trung bình cộng đơn giản

Bình cộng đơn giản là kết quả của tổng tất cả các giá trị chia cho số các số hạng.

Công thức

Trung bình cộng đơn giản

Bảng tính

Hãy đưa ra các giá trị để tính trung bình

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

Làm tròn số thập phân

Trung bình:

Liên kết liên quan

Chúng tôi hân hạnh đón nhận đề xuất và góp ý của bạn.
info@calculat.org
calculat.org

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ.

Thông tin chi tiết

Bạn không thích quảng cáo? Chúng tôi cũng không thích, nhưng doanh thu từ quảng cáo giúp vận hành các trang web của chúng ta và cung cấp dịch vụ miễn phí cho người truy cập. Bạn hãy cân nhắc gỡ bỏ việc chặn quảng cáo trên trang web này. Xin cảm ơn.