Trung bình cộng gia quyền

Trung bình cộng gia quyền được sử dụng trong trường hợp mỗi phần tử có tầm quan trọng khác nhau – giá trị mà cần được gắn một trọng số.

Công thức

Trung bình cộng gia quyền
  • x – giá trị
  • p – trọng số

Bảng tính

Hãy đưa ra các giá trị để tính trung bình

igiá trị xitrọng số pi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Làm tròn số thập phân

Trung bình:

Liên kết liên quan

Chúng tôi hân hạnh đón nhận đề xuất và góp ý của bạn.
info@calculat.org
calculat.org

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ.

Thông tin chi tiết

Bạn không thích quảng cáo? Chúng tôi cũng không thích, nhưng doanh thu từ quảng cáo giúp vận hành các trang web của chúng ta và cung cấp dịch vụ miễn phí cho người truy cập. Bạn hãy cân nhắc gỡ bỏ việc chặn quảng cáo trên trang web này. Xin cảm ơn.