☰ μενού
Calculat.org

Εμβαδόν και περίμετρος

Αριθμομηχανές

κύκλος
κύκλος
$$ \begin{aligned} E &= \pi r^2 \\ \\ P &= 2 \cdot \pi r \end{aligned} $$
τρίγωνο
τρίγωνο
$$ \begin{aligned} E &= \frac{a h_a}{2} \\ \\ P &= a + b + c \end{aligned} $$
ορθογώνιο τρίγωνο
ορθογώνιο τρίγωνο
$$ \begin{aligned} E &= \frac{ab}{2} \\ \\ P &= a + b + c \end{aligned} $$
τετράγωνο
τετράγωνο
$$ \begin{aligned} E &= a \cdot a = a^2 \\ \\ P &= 4 \cdot a \end{aligned} $$
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
$$ \begin{aligned} E &= ab \\ \\ P &= 2 \cdot (a + b) \end{aligned} $$
ρόμβος
ρόμβος
$$ \begin{aligned} E &= a h \\ \\ P &= 4 \cdot a \end{aligned} $$
παραλληλόγραμμο
παραλληλόγραμμο
$$ \begin{aligned} E &= a h_a = b h_b \\ \\ P &= 2 \cdot (a + b) \end{aligned} $$
τραπέζιο
τραπέζιο
$$ \begin{aligned} E &= \frac{(a + c)h}{2} \\ \\ P &= a + b + c + d \end{aligned} $$
Κανονικό πεντάγωνο
Κανονικό πεντάγωνο
$$ \begin{aligned} E &= \frac{\sqrt{25 + 10 \sqrt{5}}}{4} a^2 \\ \\ P &= 5 \cdot a \end{aligned} $$
Κανονικό εξάγωνο
Κανονικό εξάγωνο
$$ \begin{aligned} E &= \frac{3 \sqrt{3}}{2} a^2 \\ \\ P &= 6 \cdot a \end{aligned} $$
Κανονικό πολύγωνο
Κανονικό πολύγωνο
$$ \begin{aligned} E &= \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ P &= n \cdot a \end{aligned} $$
Πυθαγόρειο θεώρημα
Πυθαγόρειο θεώρημαabc
$$ \begin{aligned} c^2 = a^2 + b^2 \end{aligned} $$

Αξιολόγηση

4,2/5 (5×)

X