☰ Menu
Calculat.org

Obsah a obvod

Kalkulačky

kruh
kruh
$$ \begin{aligned} S &= \pi r^2 \\ \\ o &= 2 \cdot \pi r \end{aligned} $$
trojuholník
trojuholník
$$ \begin{aligned} S &= \frac{a v_a}{2} \\ \\ o &= a + b + c \end{aligned} $$
pravouhlý trojuholník
pravouhlý trojuholník
$$ \begin{aligned} S &= \frac{ab}{2} \\ \\ o &= a + b + c \end{aligned} $$
štvorec
štvorec
$$ \begin{aligned} S &= a \cdot a = a^2 \\ \\ o &= 4 \cdot a \end{aligned} $$
obdĺžnik
obdĺžnik
$$ \begin{aligned} S &= ab \\ \\ o &= 2 \cdot (a + b) \end{aligned} $$
kosoštvorec
kosoštvorec
$$ \begin{aligned} S &= a v \\ \\ o &= 4 \cdot a \end{aligned} $$
rovnobežník
rovnobežník
$$ \begin{aligned} S &= a v_a = b v_b \\ \\ o &= 2 \cdot (a + b) \end{aligned} $$
lichobežník
lichobežník
$$ \begin{aligned} S &= \frac{(a + c)v}{2} \\ \\ o &= a + b + c + d \end{aligned} $$
pravidelný päťuholník
pravidelný päťuholník
$$ \begin{aligned} S &= \frac{\sqrt{25 + 10 \sqrt{5}}}{4} a^2 \\ \\ o &= 5 \cdot a \end{aligned} $$
pravidelný šesťuholník
pravidelný šesťuholník
$$ \begin{aligned} S &= \frac{3 \sqrt{3}}{2} a^2 \\ \\ o &= 6 \cdot a \end{aligned} $$
pravidelný mnohouholník
pravidelný mnohouholník
$$ \begin{aligned} S &= \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ o &= n \cdot a \end{aligned} $$
Pytagorova veta
Pytagorova vetaabc
$$ \begin{aligned} c^2 = a^2 + b^2 \end{aligned} $$

Užívateľské hodnotenie

4,1/5 (33×)

X