☰ Меню
Calculat.org

Обем и повърхнина на правоъгълен паралелепипед

правоъгълен паралелепипед

правоъгълен паралелепипед a b c D dab dac dbc
a, b, cръб
Dтелесен диагонал
dab, ac, bcдиагонал

Калкулатор

Изберете единица

Въведете 3 стойности

ръб

a =

ръб

b =

ръб

c =

телесен диагонал

D =

диагонал

dab =

диагонал

dac =

диагонал

dbc =

обем

V =

лице на повърхнина

S1 =

лице на основата

B =

лице на околната повърхнина

S =

Грешка

Закръгли до знак след десетичната запетая

Начин на изчисляване

Формули

правоъгълен паралелепипед

обем
$$ V = a \cdot b \cdot c $$
лице на повърхнина
$$ S_1 = 2 \cdot (ab + ac + bc) $$
лице на основата
$$ B = a \cdot b $$
лице на околната повърхнина
$$ S = 2 \cdot c \cdot (a + b) $$
телесен диагонал
$$ D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} $$
диагонал
$$ \begin{aligned} &d_{ab} = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \\ &d_{ac} = \sqrt{a^2 + c^2} \\ \\ &d_{bc} = \sqrt{b^2 + c^2} \end{aligned} $$

Оценка

4,2/5 (187×)

X