Menu
Calculat.org

Objem a povrch kvádra

kváder

kváder a b c u uab uac ubc
a, b, chrana
utelesová uhlopriečka
uab, ac, bcstenová uhlopriečka

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte 3 hodnoty

hrana

a =

hrana

b =

hrana

c =

telesová uhlopriečka

u =

stenová uhlopriečka

uab =

stenová uhlopriečka

uac =

stenová uhlopriečka

ubc =

objem

V =

povrch

S =

obsah podstavy

Sp =

obsah plášťa

Spl =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

kváder

objem
$$ V = a \cdot b \cdot c $$
povrch
$$ S = 2 \cdot (ab + ac + bc) $$
obsah podstavy
$$ S_p = a \cdot b $$
obsah plášťa
$$ S_{pl} = 2 \cdot c \cdot (a + b) $$
telesová uhlopriečka
$$ u = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} $$
stenová uhlopriečka
$$ \begin{aligned} &u_{ab} = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \\ &u_{ac} = \sqrt{a^2 + c^2} \\ \\ &u_{bc} = \sqrt{b^2 + c^2} \end{aligned} $$

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)