☰ meni
Calculat.org

Prostornina in površina kvadra

kvader

kvader a b c D dab dac dbc
a, b, crob
Dtelesna diagonala
dab, ac, bcploskovna diagonala

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite 3 vrednosti

rob

a =

rob

b =

rob

c =

telesna diagonala

D =

ploskovna diagonala

dab =

ploskovna diagonala

dac =

ploskovna diagonala

dbc =

prostornina (volumen)

V =

površina

P =

ploščina osnovne ploskve

O =

ploščina plašča

pl =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

kvader

prostornina (volumen)
$$ V = a \cdot b \cdot c $$
površina
$$ P = 2 \cdot (ab + ac + bc) $$
ploščina osnovne ploskve
$$ O = a \cdot b $$
ploščina plašča
$$ pl = 2 \cdot c \cdot (a + b) $$
telesna diagonala
$$ D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} $$
ploskovna diagonala
$$ \begin{aligned} &d_{ab} = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \\ &d_{ac} = \sqrt{a^2 + c^2} \\ \\ &d_{bc} = \sqrt{b^2 + c^2} \end{aligned} $$

Ocena

5,0/5 (3×)

X